Jsme si vědomí a přijímáme odpovědnost

Jako nezávislá švýcarská rodinná společnost se společnost swissFineLine zavázala k hodnotám, jako je kvalita, inovace, řemeslo a vášeň.

Jako společnost, která si je vědoma svých povinností, se také aktivně zapojujeme do projektů, které vedou k ekonomickým, sociálním a ekologickým výhodám.

Sociální závazekchevron_right

V úzké spolupráci s charitativní nadací Stiftung LebensART prosazujeme na pracoviště integraci osob s tělesným nebo mentálním postižením.

Pomáháme jim rozvíjet dovednosti potřebné pro větší samostatnost a sebeurčení.

O CHARITATIVNÍ NADACI »chevron_right

Podporujeme kulturu vzdělávaní

Dnešní mladí učni a stážisté jsou klíčovými členy týmu, kteří představuji budoucnost společnosti. Proto je pro nás přirozené investovat také do mladé generace.

Kovovýroba se specializací na kovovou konstrukci a instalaci a trvá čtyři roky. V návaznosti na tuto kvalifikaci, můžete u nás také absolvovat 2 roky dalšího školení, abyste se stali kvalifikovaným odborníkem v oboru kovových konstrukcí.

Ekologická řada

swissFineLine se zavázala k výrobním procesům, které šetří přírodní zdroje. Z tohoto důvodu vyrábíme všechny naše okenní konstrukce z certifikovaného sekundárního hliníku.

Díky dlouhé životnosti, nenáročné údržby, dobré recyklovatelnosti a nízké hmotnosti dosahuje hliník velmi pozitivní ekologické rovnováhy.

Fotovoltaický systém

Fotovoltaický (FV) systém, který byl instalovaný na střeše našeho showroomu v roce 2014, se skládá ze 158 FV modulů o ploše 260 m². Dodávají 34 200 kWh elektřiny ročně. To pokrývá 34% naší roční spotřeby elektřiny.

Stejné množství elektřiny by mohlo napájet 10 domácností. Během minimálně 25leté životnosti, FV systém ušetří přibližně 100 000 litrů topného oleje. Z hlediska emisí CO2 to odpovídá 20 000 kg.